Latvijas Ornitoloģijas biedrība Starptautiskā putnu aizsardzības organizāciju savienība
 
In English    
 

--> visi

LOB biedriem
 

Vai Jums ir LOB biedra karte?

 

Ja vēlaties LOB biedra karti, rakstiet Latvijas Ornitoloģijas biedrībai, Kalnciema iela 27-18, Rīga, LV-1046. Vēstulei noteikti pievienojiet savu foto (4 x 5 cm). Jūsu biedra karte tiks izsūtīta divu nedēļu laikā. Neskaidrību gadījumā, lūdzu, zvaniet – 7221580, Lāsmai.

Turpmāk katru gadu pēc biedra naudas nomaksas Jums tiks izsūtīta uzlīme ar nākamo kartes derīguma termiņu.


LOB biedru kopsapulce 2008. gadā

LOB  ikgadējā kopsapulce notika šī gada 31. martā, Rīgā, Kronvalda bulvārī 4, Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātes 1. auditorijā.

 

Dienas kārtība:

1. Atklāšanas uzruna. Jānis Vīksne.

2. Pārskats par LOB darbu 2007.gadā. Ilze Vilšķērste.

3. Melnais stārķis - 2008. gada putns. Jānis Ķuze.

4. Ligzdojošo putnu uzskaites 2007.gadā. Ainārs Auniņš.

5. Pūču uzskaites Latvijā. Andris Avotiņš.

6. Naktsputnu uzskaites lauksaimniecības zemēs 2007. gadā. Oskars Keišs.

7. Prezidenta, padomes un goda biedru vēlēšanas.

8. Aktīvāko biedru apbalvošana.

9. Ziemojošo ūdensputnu uzskaite un projekts "Jūras aizsargājamās teritorijas Baltijas jūras austrumu daļā". Antra Stīpniece. 

10. Paugurknābja gulbju pētījumi Rīgā un tās apkārtnē divdesmit gadu periodā (1988-2008). Ruslans Matrozis. 

11. Iespējas iesaistīties PNV uzraugu projektā un Natura 2000 monitoringā. Rolands Lebuss.

12. Slīteres nacionālā parka ligzdojošo putnu atlants. Viesturs Ķerus.

13. Projekta "Zivjērglis" rezultāti un nākotnes plāni. Aigars Kalvāns.

14. Aktualitātes meža putnu aizsardzībā. Jānis Priednieks.

 

LOB prezidenta, padomes un goda biedru vēlēšanu rezultāti

Fotogrāfijas no kopsapulces


LOB biedru kopsapulce 2007. gadā

LOB  ikgadējā kopsapulce notika šī gada 2007. gada 31. martā, Rīgā, Kronvalda bulvārī 4, Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātes 1. auditorijā.

 

Dienas kārtība:

1. Atklāšanas uzruna. Jānis Vīksne.

2. Valdes ziņojums par 2006. gada darbu. Ilze Vilšķērste. (Prezentācija, pdf)

3. LOB stratēģija. Edmunds Račinskis. (Prezentācija, pdf)

4. Atzinība 2006. gada aktīvākajiem LOB biedriem. LOB prezidents Jānis Vīksne pasniedza pateicības balvas Ingai Freibergai, Mārtiņam Briedim, Mārtiņam Platacim, Edgaram Lediņam, Dāvim Drazdovskim, Ritvaram Rekmanim, Viesturam Ķerum, Agnesei Balandiņai, Elīnai Gulbei un Ilzei Ķuzei.

5. 2006. gada putns - ziņojums par rezultātiem. Ieva Mārdega. (Prezentācija, pdf);

6. 2007. gada putns - pieteikuma ziņojums. Sintija Martinsone. (Prezentācija, pdf);

7. Putnu monitorings: Latvijas ligzdojošo putnu uzskaites. A inārs Auniņš, Oskars Keišs (Prezentācija, pdf). Uzskaišu koordinatori arī pasniedza pateicības balvas - gada putna T-kreklu - aktīvākajiem uzskaišu dalībniekiem - Ingai Freibergai, Sndrai Ikauniecei, Aijai Lielāmerei, Ievai Mārdegai, Ilonai Mednei, Vēsmai Vijupei, Andrim Avotiņam jun., Aigaram Barvikam, Mārtiņam Briedim, Albertam Čeiranam, Oskaram Keišam, Andrim Kleperam, Austrim Krastiņam, Viesturam Ķerum, Jānim Ķuzem, Andim Liepam, Valdim Lukjanovam, Uldim Ļoļānam, Aivaram Meinardam, Otaram Opermanim, Mārtiņam Platacim, Edmundam Račinskim, Jānim Reihmanim, Ritvaram Rekmanim un Viesturam Vintulim.

8. Slīteres nacionālā parka ligzdojošo putnu atlants. Viesturs Ķerus (Prezentācija, pdf)

9. Zivjērgļa izplatība Latvijā. Aigars Kalvāns.

10. Stāstījums par braucienu uz Senegālu un filma par grīšļu ķauķi. Oskars Keišs.

 

Fotogrāfijas no kopsapulces


LOB biedru kopsapulce 2006. gadā

Kopsapulce notika 2006. gada 1. aprīlī, Rīgā, Kronvalda bulvārī 4, Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātes 1. auditorijā.

Kopsapulces dienas kārtība

1. Atklāšana.

2. Sabiedrības izglītošana un iesaistīšana, biedri, reģionālās grupas. Ilze Štrausa. (Prezentācija, pdf)

3. Lauku piekūns – 2006. gada putns. Ieva Mārdega. (Prezentācija, pdf)

4. Latvijas ligzdojošo putnu monitorings. Ainārs Auniņš.

5. Jaunumi griežu monitoringā: 2005. gada rezultāti un papildinājumi uzskaitēm, sākot ar 2006. gadu – citu naktsputnu uzskaites. Oskars Keišs.

6. Putnu gripa. Jānis Vīksne.

7. Vietu aizsardzība LOB 2005.–2006. gada darbā. Edmunds Račinskis.

8. LOB darbs lauku attīstības plāna izstrādē. Lāsma Irša. (Prezentācija, pdf)

9. 6. starptautiskās balto stārķu uzskaites rezultāti Latvijā. Māra Janaus.

10. Gājputnu atlidošanas fenoloģija. Mārcis Tīrums

11. Zaļās vārnas Latvijā 2005. gadā. Edmunds Račinskis. (Prezentācija, pdf)

12. Medņu izpēte un aizsardzība. Helmuts Hofmanis.

13. Citi jautājumi.


LOB biedru kopsapulce 2005. gadā

LOB kopsapulce notika 2005. gada 2. aprīlī, Rīgā, Kronvalda bulvārī 4, Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātes 1. auditorijā.

Kopsapulce sākās plkst. 10:00, reģistrēšanās, biedru naudu maksājumi u.tml. no plkst. 9:00. Pārtraukums aptuveni no plkst. 13:00 līdz 14:00, noslēgums - pēc plkst. 16:00.

Kopsapulcē, atzīmējot LOB 20 gadu jubileju, atskatījāmies uz biedrības paveikto kopš tās nodibināšanas 1985. gada 17. februārī un runājām par 2005. gada plāniem.

Sapulces laikā notika arī balsošana par LOB pārreģistrēšanu no sabiedriskas organizācijas par biedrību un jaunajiem biedrības statūtiem. Pārreģistrēšana un pārmaiņas statūtos līdz šī gada 31. decembrim jāveic saskaņā ar pagājušajā gadā pieņemto Latvijas normatīvo aktu prasībām.

Dienas kārtība

 1. Atklāšana. Jānis Vīksne.
 2. Latvijas Ornitoloģijas biedrībai - 20 gadi. Jānis Vīksne.
 3. Balsojums par sabiedriskās organizācijas pārreģistrēšanu par biedrību. Santa Golde.
 4. Grozījumi LOB statūtos. Santa Golde.
 5. LOB stratēģija - prioritātes turpmākam darbam. Edmunds Račinskis.
 6. Latvijas ligzdojošo putnu atlanta rezultāti pēc pēdējās lauka darbu sezonas. Viesturs Ķerus.
 7. Latvijas ligzdojošo putnu monitorings. Ainārs Auniņš.
 8. LOB biedri un reģionālās grupas. Ilze Štrausa.
 9. Ziemeļu gulbis - gada putns 2005. Ruslans Matrozis.
 10. Balto stārķu uzskaite. Māra Janaus.
 11. Griežu monitorings. Oskars Keišs.
 12. Citi jautājumi.