Latvijas Ornitoloģijas biedrība Starptautiskā putnu aizsardzības organizāciju savienība
 
In English    
 

--> visi

Aktualitātes
 

Vairāk nekā 130 pilsoniskās organizācijas pieprasa Eiropas lauksaimniecības politikas reformu

Zīm. autore: Dagmāra Kohnena (Dagmar Cohnen) / www.dagmar-cohnen.de

Latvijas Ornitoloģijas biedrība un Latvijas Dabas fonds atklātā vēstulē aicina Latvijas Zemkopības ministru Jāni Dūklavu iestāties par patiesi ilgtspējīgas politikas izveidi, kas nodrošinās veselīgas pārtikas ražošanu harmonijā ar mūsu dabu.

Būtiskās problēmas, kas saistītas ar pārtikas un lauksaimniecības sistēmu ES:

 • Strauji samazinās saimniecību skaits: laikā no 2003. līdz 2013. gadam izzudusi katra ceturtā zemnieku saimniecība Eiropas Savienībā.

 • Visā pasaulē ir krasi samazinājusies audzēto kultūru daudzveidība - 75% no visas pasaules pārtikas tiek ražota no 12 augu un 5 dzīvnieku sugām. (FAO (2004): Building on Gender, Agrobiodiversity and Local Knowledge ).

 • 20% no visas ES saražotās pārtikas (88 miljoni tonnu gadā) katru gadu tiek izmesta atkritumos, tajā pašā laikā 43 miljoni ES pilsoņu (8.5%) nevar atļauties kvalitatīvu ēdienreizi katru otro dienu.

 • Antibiotiku izmantošana lopkopībā veicina rezistences veidošanos, kas var radīt globālu krīzi un cilvēku bojāeju.

 • 2014. gadā gandrīz ES pārdotas gandrīz 400 000 tonnas pesticīdu (aktīvās sastāvdaļas), kas ir vairāk salīdzinājumā ar iepriekšējiem trīs gadiem saskaņā ar datiem.

 • Lauksaimniecība ir atbildīga par apmēram 10% no visām ES emisijām.

 • Saskaņā ar Eiropas Vides aģentūras datiem, emisijas, ko rada lopi, nozīmīgi palielina gaisa piesārņojumu.

   

  2017. gada 6. martā, vairāk nekā 130 pilsoņu grupas - vides organizācijas, bioloģiskie lauksaimnieki, zemnieki, ilgstpējīgas mežsaismniecības atbalstītāji, veselības organizācijas, dzīvnieku labklājības organizācijas, kā arī patērētāju tiesību, godīgās tirdzniecības, kultūras mantojuma un lauku attīstības organizācijas, patērētāju kooperatīvi, ilgtspējīga tūrisma asociācijas un citas no 25 Eiropas valstīm aicina ES līderus veikt radikālas reformas kopējā lauksaimniecības politikā.

  Aicinājums tiek adresēts lauksaimniecības ministriem, kuri tikās Briselē, lai apspriestu ES Kopējo Lauksaimniecības politiku (KLP) [1]. Tāpat Eiropas komisija ir sākusi KLP nākotnes publisko apspriešanu [2].

  Visas organizācijas ir sagatavojušas kopīgu uzsaukumu "Laba pārtika, laba lauksaimniecība - tagad!" [3], kurā pauž uzskatu, ka pašreizējā pārtikas un lauksaimniecības sistēma nedarbojas, jo tā atbalsta industriālo lauksaimniecību, un tāpēc aicina veikt fundamentālu Eiropas lauksaimniecības politikas reformu. Šāda reforma ir steidzami nepieciešama, lai pārietu uz tādu pārtikas un lauksaimniecības sistēmu, kas veido godīgas un daudzveidīgas pārtikas un lauksaimniecības ekonomikas, kā arī respektē vidi un dzīvnieku labklājību, domā par cilvēku veselību un darbojas atbildīgi.

   

  Eiropas Komisijas tiešsaistes aptauja par Kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) modernizāciju un vienkāršošanu ir atvērta no 2017. gada 2. februāra līdz 2. maijam. Savu viedokli jūs varat paust sabiedriskās aptaujas tīmekļa vietnē.

  Sabiedriskās aptaujas par Kopējās lauksaimniecības politikas modernizāciju un vienkāršošanu ieteicamās atbildes

   

  Aicinām indivīdus un organizācijas, kas pārstāv dažādām nozares, piedalīties aptaujā un pateikt Eiropas līderiem, ka KLP ir cietusi neveiksmi, un ka mums ir vajadzīga ilgtspējīga pārtikas un lauksaimniecības sistēma. Šī ir ļoti nozīmīga iespēja likt lēmumu pieņēmējiem sadzirdēt iedzīvotāju balsi un ietekmēt turpmākos tiesību aktus.

  Aptaujas anketā ir gan slēgti jautājumu, kur jāizvēlas no piedāvātajām atbildēm, gan arī atvērti jautājumi. Lai palīdzētu jums, mēs esam sagatavojuši ieteicamās atbildes uz aptaujas jautājumiem kā arī snieguši šo atbilžu pamatojumu. Jūs varat brīvi izmantot mūsu ieteikumus pilnībā vai arī izmantot tos kā iedvesmu savām atbildēm.

  Materiāls sagatavots, izmantojot kampaņas "living land" materiālus. Vairāk par kampaņu angļu valodā iespējams lasīt šeit: https://www.living-land.org/

   

  ATSAUCES

  [1] Lauksaimniecības un Zivsaimniecības padomes dienaskārtība, 6. marts, 2017.

  [2] Eiropas Komisijas sabiedriskā apspriešana "Par KLP modernizēšanu un vienkāršošanu", kas sākās 2. februārī un turpināsies līdz 2017. gada 2. maijam.

  [3] Uzsaukums: https://www.living-land.org/blog/2017/3/6/good-food-good-farming-now

   

 •