Latvijas Ornitoloģijas biedrība Starptautiskā putnu aizsardzības organizāciju savienība
 
In English    
 

--> visi

Aktualitātes
 

Latvijas Ornitoloģijas biedrība svin 32 gadu jubileju

Šodien, 2017. gada 17. februārī, Latvijas Ornitoloģijas biedrība (LOB) svin 32 gadu jubileju. Par godu jubilejai LOB Rīgas vietēja grupa rīko Rīgas ūpja stāstu 7. epizodi, kurā ar stāstiem piedalīsies LOB dibinātāji - LOB prezidents Jānis Priednieks pastāstīs par LOB dibināšanu un Māris Strazds - par melnajiem stārķiem. Savukārt 4. martā notiks LOB kopsapulce ar dažādu tēmu apskatu.

LOB Rīgas vietējās grupas rīkotā Rīgas ūpja stāstu 7. epizode notiks 17. februārī, plkst. 18.30, Skolas ielā 3, Rīgā, 4. stāvā (blakus LOB birojam). Gaidīti ir visi interesenti! Dalība " Rīgas ūpju stāstu" 7. epizodē par ziedojumiem LOB: LOB Rīgas grupas biedriem 2 EUR, LOB biedriem 3 EUR, pārējiem dalībniekiem 5 EUR, bērniem bez maksas. Lai zinātu, cik tēju vārīt, lūdzam pieteikties uz e-pastu: riga@lob.lv.

LOB kopsapulce notiks 2017. gada 4. martā, LU Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā, Jelgavas ielā 1, Rīgā, lielajā auditorijā. Reģistrācija no plkst. 9.00, sākums plkst. 10.00. Dalība bez maksas.

 

2017. gada LOB kopsapulces programma*

09.00-10.00 Dalībnieku reģistrācija

 

10.00-10.05 LOB prezidenta uzruna (J. Priednieks)

10.05-10.25 Paveiktais 2016. gadā un plāni 2017. gadam (V. Ķerus)

10.25-10.45 LOB finanses 2016. gadā (E. Lediņš)

10.45-10.50 Iekšējā auditora ziņojums (N. Zeidaks)

10.50-11.10 Ligzdojošo putnu uzskaites (A. Auniņš, I. Mārdega)

11.10-11.30 Naktsputnu uzskaites lauksaimniecības zemēs (O. Keišs)

11.30-11.50 Eiropas ligzdojošo putnu atlants (A. Dekants)

11.50-12.10 Plēsīgo putnu monitorings (A. Avotiņš, J. Reihmanis)

12.10-12.20 Aktīvāko biedru apbalvošana

 

12.20-13.30 Pusdienu pārtraukums**

 

13.30-13.50 Ziemojošo ūdensputnu uzskaite 2017 (A. Stīpniece)

13.50-14.10 Jūrā ziemojošo ūdensputnu aviouzskaišu rezultāti (A. Auniņš)

14.10-14.30 7. starptautiskās balto stārķu uzskaites rezultāti (M. Janaus, A. Dekants)

14.30-14.50 Sabiedrības iesaistīšanas pasākumi (A. Bušs)

14.50-15.10 Paugurknābja gulbja poļu morfas (Cygnus olor immutabilis) novērojumi Latvijā (1988-2017) (R. Matrozis)

15.10-15.30 Mežirbes sugas aizsardzības plāna norise (M. Strazds)

15.30-15.40 Norvēģijas kursu norise Latvijā 2014.-2016. gadā (O. Keišs)

15.40-15.50 Putnu gripa u. c. (A. Stīpniece)

15.50-16.00 Citi jautājumi (ja ir vēlme, ko īsi paziņot, lūgums to pieteikt reģistrācijas laikā)

 

* Programmā ir iespējamas izmaiņas atkarībā no situācijas.

** Pusdienu laikā būs iespējams izmantot LU Dabaszinātņu akadēmiskā centra ēdnīcu/kafejnīcu.

 

Par Latvijas Ornitoloģijas biedrību

Latvijas Ornitoloģijas biedrība (LOB) ir 1985. gadā dibināta sabiedriska organizācija, kurā var iestāties ikviens interesents.

Biedrības misija saglabāt daudzveidīgu un dzīvotspējīgu Latvijas savvaļas putnu faunu.

LOB darbu vada padome deviņu kopsapulces ievēlētu biedru sastāvā. Ikdienas darbu veic biedrības valde un darbinieki. Biedrības naudas līdzekļus veido projektu īstenošanai piesaistītais finansējums, privātpersonu un organizāciju ziedojumi, kā arī biedru naudas.

Kopš 1994. gada biedrība Latvijā pārstāv starptautisko putnu aizsardzības organizāciju savienību BirdLife International un kopš 2001. gada ir pilntiesīgs BirdLife partneris.

LOB veic savvaļas putnu izpētes un saglabāšanas, kā arī biedru un plašākas sabiedrības izglītošanas projektus un pasākumus, izdod žurnālu "Putni dabā", sadarbojas ar valsts un sabiedriskām dabas aizsardzības organizācijām.