Latvijas Ornitoloģijas biedrība Starptautiskā putnu aizsardzības organizāciju savienība
 
In English    
 

--> visi

Aktualitātes
 

Piedalies starptautiskā zīmējumu konkursā "Bezdelīgas manā apkaimē"

Starptautiskā gājputnu atgriešanās reģistrācijas programma "Spring Alive" jeb "Dzīvais pavasaris" izsludina zīmējumu konkursu "Bezdelīgas manā apkaimē". Lai tajā piedalītos, līdz 2016. gada 21. jūnijam jāuzzīmē vai jāuzglezno bezdelīga vai mājas čurkste! Tas var būt putna portrets vai kāds brīdis tā dzīvē: ligzdas būvēšana, barošanās, mazuļu aprūpe vai kas cits, ko dalībnieks ir novērojis šo putnu dzīvē savā apkārtnē.

Zīmējuma otrā pusē norādāms: "I would like to participate in the Spring Alive drawing contest "My Swallow". I confirm that my entry is all my own work. I am ... years old". Ir jānorāda autora vecums, kā arī papildus: dalībnieka pilnais vārds un uzvārds, adrese, e-pasta adrese un tālruņa numurs (pēdējie divi var būt vecāka vai aizbildņa). Šī informācija tiks izmantota, lai sazinātos ar dalībniekiem par konkursa rezultātiem. Dalībniekam jābūt vecumā līdz 16 gadiem un zīmējuma autoriem. Katrs dalībnieks konkursā drīkst iesniegt tikai vienu darbu.

Zīmējumus iespējams reģistrēt internetā (angļu valodā) http://www.springalive.net/world/contest vai nosūtīt pa pastu Latvijas Ornitoloģijas biedrībai, a.k. 105, Rīga, LV-1046, ar norādi "Spring Alive zīmējumu konkursam". Sūtot darbus pa pastu, iesniegšanas termiņš ir 2016. gada 15. jūnijs (pasta zīmogs). Rezultātu paziņošana notiks līdz 2016. gada 31. jūlijam www.springalive.net. Darbu izvērtēšanu veiks starptautiska žūrija.

Konkursa galvenā balva - binoklis. Otrā vieta saņems fotoaparātu. Trešās vietas ieguvējs izcīnīs grāmatu "Birds and People". Konkursa organizatori patur iespējas šīs balvas mainīt pret līdzvērtīgām.

Konkursu rīko BirdLife International, Latvijā koordinē Latvijas Ornitoloģijas biedrība.

Konkursa nolikums (angļu valodā): http://www.springalive.net/world/contest/regulations

Piedaloties konkursā, dalībnieki piekrīt, ka to darbi var tikt publicēti Birdlife International partneru izdevumos.

Tāpat kā katru gadu programmas "Spring Alive" ietvaros skolēnus aicinām ziņot par piecu gājputnu sugu - baltais stārķis, bezdelīga, dzeguze, bišu dzenis un svīre - pirmajiem novērojumiem. Informāciju par šo putnu novērojumiem skolēni var sniegt gan internetā - www.springalive.net (visa informācija pieejama latviešu valodā), gan Dabasdati.lv (tiks izmantoti tikai tie ziņojumi, kuriem būs norādīta skola), gan aizpildot skolām nosūtītās novērojumu anketas.

Programma "Dzīvais pavasaris" uzsākta 2006. gadā, un tajā iesaistās jaunieši no visām Eiropas valstīm. Programmu koordinē starptautiskā putnu aizsardzības organizāciju savienība BirdLife International, kuru mūsu valstī pārstāv LOB. Programmu finansiāli atbalsta Mitsubishi Fund.

LOB skolu programmu "Putni un mēs" 2016. gadā atbalsta uzņēmums "Cemex". Ar viņu gādību nodrošināsim bezmaksas lekcijas "Putni un mēs" skolu grupām, kā arī īstenosim citas aktivitātes. Informācijai par dažādiem konkursiem un pasākumiem iespējams sekot LOB mājas lapā!

 

Daiga Brakmane, LOB Skolu programmas "Putni un mēs" koordinatore, daiga@lob.lv