Latvijas Ornitoloģijas biedrība Starptautiskā putnu aizsardzības organizāciju savienība
 
In English    
 

--> visi

Aktualitātes
 

Pievienojies kampaņai "Eiropas Natura 2000 diena" un popularizē lielāko aizsargājamo teritoriju tīklu Eiropā

21. maijs pēc SEO/BirdLife (Spānijas Ornitoloģijas biedrības) iniciatīvas ir pasludināts par "Eiropas Natura 2000 dienu". Natura 2000 ir Eiropas Savienības valstu aizsargājamo dabas teritoriju tīkls, kura izveidošanas pamatnosacījums ir visā Eiropā retu un apdraudētu augu un dzīvnieku sugu un to dzīvotņu aizsardzība.

Kampaņas ietvaros visi Eiropas iedzīvotāji tiek aicināti sniegt vienkāršus vēstījumus, lai saglabātu aizsargājamās dabas teritorijas un tajās atrodamās dabas bagātības. Katru gadu vēstījumi veicinās kādas konkrētas - īpašas Natura 2000 teritorijas saglabāšanu Eiropā. Šā gada kampaņai izvēlētā vieta atrodas Donjanā, Spānijā.

Vienkāršs tauriņa spārnu vēziens var mainīt pasauli

www.natura2000day.eu interneta vietnē ikviens var piedalīties kampaņā ar nelielu vēstījumu - publicējot fotoattēlu, kurā ar plaukstu palīdzību izveidots tauriņš. Ja attēls tiek ievietots Twitter, Facebook vai Instagram, tas jāiezīmē ar mirkļbirku #natura2000day. Vēstījumu var nofotografēt jebkurā vietā, bet var apmeklēt arī savu mīļāko Natura 2000 vietu Latvijā.

Par katru publicēto fotoattēlu: atjaunoti 24 m2 "La Rocina" un savākti 16 grami svina skrošu

Kā atbildi uz visām saņemtajām fotogrāfijām, SEO/BirdLife koordinēs īpašus dabas aizsardzības pasākumus Donjanā, vienā no nozīmīgākajām vietām Natura 2000 tīklā Eiropā. Par katru vēstījumu tiks atjaunoti 24 m2 La Rocina upes. Šī upe ir galvenais ūdens avots Rocio mitrājiem. Tāpat, par katru vēstījumu no Donjanas smilšainajām pludmalēm tiks savākti 16 grami svina skrošu, kas, ja tiek atstātas dabā, var nogalināt 25 zosis.

"Rocio" mitrāji ir viena no visvairāk apmeklētajām vietām Donjanā, jo tie atrodas stratēģiskā putnu vērošanas vietā. Viens no visievērojamākajiem ziemas notikumiem un Donjanas simbols ir vairāk nekā 50 000 zosu pulcēšanās teritorijā. Katru rītu saullēktā tās pulcējās, lai ēstu smilšu graudus, kas palīdz sagremot sīkstās mitrāju augu saknes, kas ir svarīga to uztura sastāvdaļa. Lai gan jau kopš 1980. gada zosu medības Donjanā ir aizliegtas, šajā teritorijā joprojām var atrast skrotis un tā ir nopietna dabas aizsardzības problēma, jo pat tikai dažas apēstas skrotis var nogalināt pieaugušu zosi. Turklāt svins no lodēm paliek to ķermeņos pēc nāves un kļūst par daļu no barības ķēdes, kas skar lielu daļu plēsēju un maitēdāju, piemēram, Spānijas ērgli.

 

Papildu informācija:

 • Spānijā aizsāktajai "Eiropas Natura 2000 dienas" kampaņai šogad ir pievienojušās arī Horvātija, Kipra, Somija, Vācija, Grieķija, Īrija, Itālija, Latvija, Lietuva, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija un Lielbritānija, kurās katra valsts piedalās ar šīs valsts BirdLife International sadarbības partneri (Latvijā - Latvijas Ornitoloģijas biedrību).
 • Kampaņu "Eiropas Natura 2000 diena" Latvijā koordinē Latvijas Ornitoloģijas biedrība (LOB) sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi (DAP). Natura 2000 tīklā Latvijā ir iekļautas 333 teritorijas - 4 dabas rezervāti, 4 nacionālie parki, 239 dabas liegumi, 37 dabas parki, 7 aizsargājamās jūras teritorijas, 9 aizsargājamo ainavu apvidi, 9 dabas pieminekļi, un 24 mikroliegumi. Natura 2000 sauszemes teritorijas aizņem 12% jeb 787 729 ha no Latvijas sauszemes kopplatības. Vairāk informācijas par īpaši aizsargājamajām, t.sk. Natura 2000, teritorijām atrodama DAP interneta vietnes sadaļā ĪADT.
 • Šie Natura 2000 svētki ir daļa no Life+ Natura 2000 projekta: Cilvēku un bioloģiskās daudzveidības saiknes izveidošana, kas aicina sabiedrību iesaistīt Natura 2000 tīkla saglabāšanā.
 • SEO/BirdLife vada šo inovatīvo projektu ar Eiropas Komisijas un ES Life+ fonda atbalstu. Tā līdzfinansētāji ir Spānijas Zemkopības, Pārtikas un Vides, bioloģiskās daudzveidības ministrijas, Spānijas uzņēmums Red Eléctrica un Andalūzijas, Kastīlijas un Leonas, Basku zemju, Navarras, Baleares, Kastilla-Lamanša, Madrides un Kantabrijas reģioni.

   

  ĪSUMĀ

 • Iniciatīvu vada SEO/BirdLife (BirdLife International partneris Spānijā) sadarbībā ar 18 Eiropas Savienības valstu pārstāvjiem, t.sk. Latvijā - Latvijas Ornitoloģijas biedrību.
 • Kampaņas pamatā ir vienkāršs vēstījums - iesūtīt fotogrāfiju, kurā cilvēki ar plaukstu palīdzību veido tauriņu.
 • Kā atbildi uz visām saņemtajām fotogrāfijām, SEO/BirdLife koordinēs īpašus saglabāšanas pasākumus Donjanā, vienā no vissvarīgākajām vietām Natura 2000 tīklā Eiropā.
 •  

  Agnis Bušs, Eiropas Natura 2000 Diena koordinators Latvijā, agnis@putnidaba.lv