Latvijas Ornitoloģijas biedrība Starptautiskā putnu aizsardzības organizāciju savienība
 
In English    
 

--> visi

Aktualitātes
 

Starptautisko putnu vērošanas dienu rezultāti

2007. gada 6. un 7. oktobrī jau trīspadsmito gadu Latvijā notika starptautiskās putnu vērošanas dienas. Šajās dienās Latvijas Ornitoloģijas biedrība (LOB) saņēmusi ziņojumus par novērotu 91281 putnu no 138 sugām. Liela atsaucība bijusi arī LOB un īpaši aizsargājamo dabas teritoriju administrāciju rīkotajām ekskursijām, kurās piedalījušies vairāk nekā 300 dalībnieku.

Vislielākajā skaitā šogad novēroti mājas strazdi - 14580, sējas zosis - 11920 un dzērves - 10025. Īpaši lielā skaitā 6. oktobrī Andra Avotiņa vadītās uzskaites laikā Teiču purvā redzētas dzērves (ap 7000 putnu) un sējas zosis (arī ap 7000 putnu). A. Avotiņš norāda, ka abām sugām tas ir rekordliels skaits un iespējams, ka šo putnu bari bijuši vēl lielāki.

Interesantākie putnu novērojumi šajās dienās ir Edgara Lediņa un Māra Strazda 6. oktobrī novērotā akmeņčakstīte pie Melnragiem (Tukuma rajona Slampes pagastā) un Oskara Keiša tajā pašā dienā Papē (Liepājas rajonā) Ornitoloģiskās stacijas tīklos noķertais dārza ķauķis. Abām gājputnu sugām šie ir vieni no vēlākajiem novērojumiem rudenī.

Savukārt visbiežāk ziņots par labi pazīstamām un bieži sastopamām putnu sugām - pelēko vārnu (53 ziņojumi), lielo zīlīti (47 ziņojumi) un žagatu (40 ziņojumi).

Putnu vērotāji Ķemeru nacionālajā parkā 7. oktobrī. Foto: Sintija Kordule

Kā ziņo Šveices putnu aizsardzības biedrība, kas šogad koordinēja starptautiskās putnu vērošanas dienas, pagājušajā nedēļas nogalē Eiropā putnus vēroja 41 000 cilvēku no 31 valsts. Pavisam novēroti vairāk nekā 2 miljoni putnu.

Kā jau ziņots iepriekš, putnu vērošanas dienu laikā 6. oktobrī notika arī sacensības putnu vērošanā "Skriesim pakaļ putniem!". Sacensībās uzvarēja komanda, kurā startēja vides ministrs Raimonds Vējonis, īpašu uzdevumu ministrs Eiropas Savienības līdzekļu apguves lietās Normunds Broks un Ukrainas vēstniecības padomnieks Aleksandrs Jurovs. Divu stundu laikā komanda Bērzciemā novēroja 25 putnu sugas. Komandu pavadīja putnu vērotājs Andris Klepers.

Gatavojoties putnu vērošanas dienām, LOB arī publicēja bukletu "Putnu vērošana". Bukletā sniegta informācija par putnu vērošanai optimālas optikas (binokļi, teleskopi) izvēli un putnu sugu noteikšanai nepieciešamo literatūru. Izdevumā uzskaitītas un lakoniski raksturotas 15 vietas Latvijā, kuras putnu sugu daudzveidības ziņā uzskata par labākajām mūsu valstī. Bukletus 6. un 7. oktobrī saņēma ekskursiju dalībnieki, turpmāk tie būs pieejami ikvienam interesentam īpaši aizsargājamo dabas teritoriju informācijas centros un LOB birojā.

Šogad starptautisko putnu vērošanas dienu laikā LOB aicināja ikvienu doties dabā, novērot putnus un par saviem novērojumiem ziņot LOB. Zvani tika reģistrēti 6. oktobrī no plkst. 12:00 līdz 18:00 un 7. oktobrī no plkst. 10:00 līdz 15:00.

6. un 7. oktobrī bezmaksas putnu vērošanas pasākumus 10 Latvijas vietās rīkoja Latvijas Ornitoloģijas biedrība un piecas īpaši aizsargājamo teritoriju administrācijas - Gaujas nacionālais parks, Ķemeru nacionālais parks, Slīteres nacionālais parks, Teiču dabas rezervāts un Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāts.

Putnu vērošanas dienu norisi Latvijā šogad atbalstīja Latvijas Vides aizsardzības fonds.

Liels paldies visiem, kas šajās dienās ziņoja par novērotiem putniem, un plašsaziņas līdzekļiem, kas izplatīja aicinājumu! Īpaši pateicamies arī putnu vērošanas pasākumu vadītājiem - Andrim Avotiņam, Dmitrijam Boiko, Gaidim Grandānam, Helmutam Hofmanim, Oskaram Keišam, Jānim Ķuzem, Ruslanam Matrozim, Irisai Mukānei un Mārtiņam Platacim!

 

Papildu informācija:

  • Putnu vērošanas dienu rezultāti Eiropā: http://www.birdlife.ch/d/anlaesse_ebw07.html

  • Putnu vērošanas dienu laikā novēroto putnu sugu saraksts

  • Putnu vērošanas ekskursiju apraksti un fotogrāfijas
  •