Latvijas Ornitoloģijas biedrība Starptautiskā putnu aizsardzības organizāciju savienība
 
In English    
 

--> visi

Žurnāls "Putni dabā"
 

Putni dabā 2008/4

 

Bušs A. Redakcijas sleja

Ķuze I. Eiropas Putnu vērošanas dienas 2008

Ķerus V., Vilšķērste I. BirdLife International pasaules konference Buenosairesā, Argentīnā

Matrozis R. Pirmā Eiropas gulbjiem veltītā konference

Stīpniece A. Jūras PNV ceļā uz aizsardzību

Keišs O. Zīdastes

Celmiņš A., Jaunzemis M. Liepāja

Jaunzemis M. 1. janvāris ziemojošo putnu galvaspilsētā

Keišs O. Grīšļu ķauķu monitoringa ekspedīcija Baltkrievijā

Ķuze J. Lielā tilbīte medī zivis

Vīksne J. Melnspārnu kaija Larus marinus ligzdo Kaņiera ezerā

Matrozis R., Miziņenko O. Lielā baltā gārņa Egretta alba ligzdošana Kaņiera ezerā 2008. gadā

Zeidaks N. Bišu dzeņa Merops apiaster netipiska ligzdošana būvlaukumā

Matrozis R. Jauna jūras kraukļu ligzdošanas vieta Daugavas salā lejpus Rīgas HES

Erts A. Mazais dumpis Jaudzemos

Zeidaks N. No lauka piezīmēm 2008. gadā

Matrozis R. Gulbju noteikšana dabā

Balka I., Boiko D. Kareivīgais tēvs

Keišs O. Lauksaimniecības politika Eiropā – lauku putniem nelabvēlīga

Notikumi bildēs (putnu fotogrāfiju izstādes "Pie ūdeņiem" atklāšana, atklāts jauns portāls Dabasdati.lv, melnā stārķa konkurss "Salidosim, draugi!")