Latvijas Ornitoloģijas biedrība Starptautiskā putnu aizsardzības organizāciju savienība
 
In English    
 

--> visi

Žurnāls "Putni dabā"
 

Liepāja

 

Nokļūšana

Liepāja atrodas Latvijas rietumu piekrastē 215 km attālumā no Rīgas. Taisnākais ceļš no Rīgas ir pa Rīga–Liepāja autoceļu A9. No Rīgas uz Liepāju autobusi iet samērā bieži (skat. www.autoosta.lv vai www.1188.lv). Katru dienu kursē vismaz 10 autobusi. Ceļā aptuveni 3,5 stundas (daži 4 stundas). No Rīgas uz Liepāju kursē arī vilciens (saraksts www.pv.lv vai www.1188.lv).

 

Sezonas un putni

Interesanti novērojumi iespējami gandrīz visu gadu. Varbūt mazāk sekmīgs būs vasaras vidus (sevišķi pie jūras), bet tas ir nosacīti. Ja jūs interesē ligzdojošie putni, vasarā ieteicams apsekot Liepājas ezera apkārtni, kas var sagādāt ne vienu vien pārsteigumu. Turklāt, ligzdojošo putnu daudzveidība ezera apkārtnē ir samērā liela. Pavasara un rudens migrāciju laiks mēdz būt sevišķi interesants. Šajā laikā var doties uz jebkuru vietu. Maigā piejūras klimata dēļ, ziemā Liepāja ir viena no visinteresantākajām putnu vērošanas vietām Latvijā. Šajā laikā ir lielas iespējas atrast kādu neparastu ziemojošu sugu. Ja ezers nav aizsalis, tajā ziemo tūkstošiem ūdensputnu.

 

Vietas

Liepājā un tās apkārtnē ir vairākas vietas, kur vērot putnus – Liepājas osta, Ezerkrasts, vismaz četras vietas apkārt Liepājas ezeram, Tosmāres ezers un citas vietas. Šeit aplūkotas tikai dažas no šīm vietām.

 

Liepājas osta apsekojama no moliem. Ostā ir vairāki moli, no kuriem ieteicamākie ir Dienvidu un Ziemeļu moli. Ziemā sevišķi ieteicams ir Dienvidu mols, jo ostas pusē mēdz koncentrēties ūdensputni. Tieši šeit ir konstatētas reti ziemojošas sugas – jūras žagata un akmeņu čipste. Rudenī mola krasta zonā varētu uzturēties bridējputni. Osta ir diezgan liela – attālums starp galējiem moliem gaisa līnijā ir 4 km, bet ne visur atļauts staigāt un pa ceļam ir divi kanāli (skat. karti).

Liepājas ostā un tās apkārtnē novērotie putni*:

Rudens mēnešos pie Dienvidu mola: melngalvas zoss, baltvēderis, krīklis, garkaklis, cekulpīle, melnā pīle, gaigala, jūras krauklis, jūras žagata, smilšu tārtiņš, lielais šņibītis, gaišais šņibītis, trulītis, jūras šņibītis (novembris 2006, oktobris 2007, oktobris 2008), parastais šņibītis, platknābja pūslītis (oktobris 2007), mazais ķīris, lielais ķīris, reņģu kaija, sudrabkaija, melnspārnu kaija, trīspirkstu kaija (novembris 2006), akmeņu čipste, Sibīrijas ķauķītis (2003, uz kāpas ceļā uz molu), kaņepītis, kalnu ķeģis.

Ziemas mēnešos pie Dienvidu mola: paugurknābja gulbis, ziemeļu gulbis, brūnkakla gārgale, brūnkaklis, cekulpīle, ķerra, kākaulis, melnā pīle, parastā pūkpīle, krāšņā pūkpīle (2005), Stellera pūkpīle (2003), gaigala, mazā gaura, garknābja gaura, lielā gaura, cekuldūkuris, ragainais dūkuris, jūras ērglis, laucis, mazais ķīris, lielais ķīris, sudrabkaija, melnspārnu kaija, akmeņu čipste.

 

Liepājas ostas Dienvidu mols. Foto: K. Millers

 

Rudens mēnešos pie Ziemeļu mola: lielā polārkaija (novembris 2006), trīspirkstu kaija (novembris 2006), tuksneša čakstīte (novembris–decembris 2003).

Ziemas mēnešos pie Ziemeļu mola: cekulpīle, ķerra, parastā pūkpīle, Stellera pūkpīle (2006), kākaulis, gaigala, mazā gaura, garknābja gaura, lielā gaura, brūnkakla gārgale, cekuldūkuris, jūras ērglis, mazais ķīris, lielais ķīris, trīspirkstu kaija (decembris 2003), akmeņu čipste, mājas strazds, žubīte.

Vasaras mēnešos pie ziemeļu mola: cekulainais cīrulis, acteku kaija (jūnijs 2006).

 

Liepājas ostas Ziemeļu mols. Foto: M. Jaunzemis

Vidus mola rajons: lauku piekūns, lielais piekūns (abi ziemas mēnešos), cekulainais cīrulis, lielā čipste (novembris 2004), pelēkā cielava (novembris 2007), ziemas žubīte, kaņepītis (abi ziemas mēnešos), gaišais ķeģis (janvāris 2006).

 

Ezerkrasts. Rajons pilsētas dienvidu daļā pie Liepājas ezera. Šajā vietā ir daudzstāvu mājas, bet ezera pusē klajums – mitra pļava, kuru no mājām norobežo E. Tisē iela. Ezerā šeit uzturas ūdensputnu bari, lielāko skaitu sasniedzot rudenī un ziemā. Nelielā skaitā mēdz apstāties arī migrējošie bridējputni, tomēr to skaits atkarīgs no ezera ūdens līmeņa. Ligzdo ķīvīte, pļavas tilbīte, melnā puskuitala, pļavas čipste, dzeltenā cielava, niedru stērste u.c. sugas. Viena no vietām, kur var meklēt cekulaino cīruli. Jāmeklē tuvāk mājām, ielu malās un gar ietvēm.

Ezerkrastā novērotie putni (ieskaitot tuvākos ezera ūdeņus)*:

Pavasara mēnešos: Sāmsalas dižpīle, baltvēderis, platknābis, cekulpīle, kākaulis, mazā gaura, lielais dumpis, lielais baltais gārnis (2008), zivju gārnis, lauku piekūns, purva piekūns, laucis, mazais zīriņš, melnais zīriņš, cekulainais cīrulis, lauku cīrulis, mājas čurkste, pļavu čipste, akmeņu čipste, dzeltenā cielava, melngalvas cielava (dzeltenās cielavas pasuga Motacilla flava feldegg, 2000), zīdaste, sarkanrīklīte, melnais erickiņš, lukstu čakstīte, akmeņčakstīte, dziedātājstrazds, sila strazds, ceru ķauķis, purva ķauķis, brūnspārnu ķauķis, vītītis, somzīlīte, mazais svilpis, niedru stērste.

Bridējputni pavasara mēnešos: avozeta, upes tārtiņš, ķīvīte, Temminka šņibītis, parastais šņibītis, gugatnis, vistilbe, melnā puskuitala, tumšā tilbīte, pļavu tilbīte, lielā tilbīte, purva tilbīte.

Rudens mēnešos: parastais šņibītis, gugatnis, mērkaziņa, sarkanā puskuitala, tumšā tilbīte, cekulainais cīrulis, melnais erickiņš, akmeņčakstīte.

Ziemas mēnešos: paugurknābja gulbis, ziemeļu gulbis, Kanādas zoss, baltvēderis, meža pīle, cekulpīle, mazā gaura, lielā gaura, cekuldūkuris, zivju gārnis, vistu vanags, zvirbuļvanags, ūdensvistiņa (reti ziemā), laucis, lielais ķīris, cekulainais cīrulis, pļavu čipste (reti ziemā), paceplītis, čuņčiņš (reti ziemā), krauķis, mājas strazds, kaņepītis, kalnu ķeģis, parastais ķeģis, gaišais ķeģis, niedru stērste (reti ziemā).

 

Liepājas ezers. Ziemeļu gals. Šeit uzņēmums "Liepājas metalurgs" ir izveidojis vairākus dambjus, kas ietver nu jau stipri aizaugušus ūdens attīrīšanas dīķus. Šeit iespējams pārvietoties pa dambjiem. Domājams, ka šis rajons piemērots arī nakts ekskursijām. Tomēr ierobežotās pieejamības dēļ šā rajona patiesā vērtība vēl ir jānoskaidro. Rietumu krasts. Uz dienvidiem no pilsētas ezeru apjož garš dambis, pa kuru ērti pārvietoties gan kājām, gan ar mašīnu. Braucot ar mašīnu, jāuzmanās, lai neiekristu kādā no daudzajām bebru alām. Jūras pusē no dambja ir plaši lauki, vietām niedres un krūmāji, bet otrā pusē – ezermalas niedrājs un kanāli. Ziemā šeit ir lielas izredzes novērot lauku liju un lielo čaksti. Vēl tālāk uz dienvidiem ir Reiņu mežs un mednieku–makšķernieku laivu bāze. Dienvidu gals. Arī to aptver braucami dambji. Šeit ezerā ietek Bārtas upe, un tās ietekā ir izveidojušies niedru un krūmu džungļi. Vietām arī diezgan plaši grīšļu lauki, kas potenciāli varētu būt grīšļu ķauķa ligzdošanas vietas. Dambis turpinās arī gar ezera austrumu malu, bet braukšana ar mašīnu pa to ir gandrīz neiespējama. Austrumu krasts nav pārāk labi izpētīts. Ieteicams apmeklēt Vītiņu pļavas, kas atrodas ezera austrumu pusē tuvāk ziemeļu galam. Tā ir plaša dabisku pļavu teritorija, kur pavasarī varētu sastapt līdzīgas putnu sugas kā Ezerkrastā. Vītiņos ezermala nav pārāk aizaugusi, niedru josla nav plata. Ja ūdens līmenis ezerā nav augsts, atsedzas akmeņainas sērītes.

Liepājas ezerā un tā piekrastē novērotie putni*:

Pavasara mēnešos un vasaras sākumā Maiļraga apkārtnē: meža zoss, lielgalvis (1999), Temminka šņibītis, gugatnis, melnā puskuitala, kuitala, tumšā tilbīte, citroncielava, lakstīgala, lukstu čakstīte, tumšā čakstīte (1999, 2006), kārklu ķauķis, Seivi ķauķis, ceru ķauķis, ezera ķauķis, purva ķauķis, niedru strazds, lielā čakste.

 

Skats uz Liepājas ezeru no Maiļraga ezera vidus daļā. Foto: K. Millers

 

Pavasara mēnešos ezera ziemeļu galā pie Golodova dambja (ieskaitot piebraukšanas vietu): jūras tārtiņš (2008), zilrīklīte (2008).

Pavasara mēnešos un vasaras sākumā austrumu krastā pie Vītiņu pļavām: sējas zoss, baltpieres zoss, Sāmsalas pīle, krīklis, prīkšķe, cekulpīle, jūras krauklis, jūras ērglis, pļavu lija, lielais piekūns, mazais ķīris, lielais zīriņš, upes zīriņš, mazais zīriņš, baltspārnu zīriņš, dzeltenā cielava, citroncielava, kārklu ķauķis, svītrainais ķauķis, bārdzīlīte, Lapzemes stērste.

Bridējputni pie Vītiņu pļavām pavasara mēnešos un vasaras sākumā: upes tārtiņš, smilšu tārtiņš, jūras ķīvīte, lielais šņibītis, trulītis, Temminka šņibītis, līkšņibītis, parastais šņibītis, dūņšņibītis, gugatnis, melnā puskuitala, lietuvainis, tumšā tilbīte, pļavu tilbīte, lielā tilbīte, purva tilbīte, akmeņtārtiņš.

Pavasara un vasaras mēnešos ezera dienvidu galā: meža zoss, prīkšķe, lielais baltais gārnis, sarkanā klija, jūras ērglis, pļavu lija, bezdelīgu piekūns, grieze, melnā puskuitala, pļavu tilbīte, pupuķis, citroncielava, lukstu čakstīte, kārklu ķauķis, upes ķauķis, grīšļu ķauķis (2000, 2001, 2004), ezera ķauķis, purva ķauķis, niedru strazds, somzīlīte, niedru stērste.

Ziemas mēnešos ezera ziemeļu galā pie Golodova dambja (ieskaitot piebraukšanas vietu): paugurknābja gulbis, ziemeļu gulbis, brūnkaklis, gaigala, mazā gaura, lielā gaura, mazais dūkuris, cekuldūkuris, jūras krauklis, zivju gārnis, vistu vanags, zvirbuļvanags, lauku piekūns (reti ziemā), lielais piekūns, ūdensvistiņa (reti ziemā), lielais ķīris, melnspārnu kaija, gredzenūbele, zivju dzenītis, ūdeņu čipste (janvāris 2008) akmeņu čipste, ausainais cīrulis (reti ziemā), zīdaste, sarkanrīklīte (reti ziemā), žubīte, ziemas žubīte, zaļžubīte, dadzītis, kaņepītis, parastais ķeģis, svilpis.

 

Golodova dambis. Foto: K. Millers

 

Ziemas mēnešos rietumu krastā Maiļraga apkārtnē: paugurknābja gulbis, ķerra, gaigala, mazā gaura, lielā gaura, jūras ērglis, lauku lija (reti ziemā), vistu vanags, zvirbuļvanags, peļu klijāns, meža balodis, sarkanrīklīte (reti ziemā), bārdzīlīte, lielā čakste, mājas strazds, žubīte, ķivulis, kaņepītis (reti ziemā) parastais ķeģis, dzeltenā stērste, niedru stērste (reti ziemā).

 

Lielā čakste Lanius excubitor. Foto: K. Millers / putnubildes.lv

 

 

*) Daļa no parastākajiem un visi retākie putni. Novērotie putni pēc www.putni.lv datu bāzes.

 

Agris Celmiņš, eastbird@latnet.lv

Māris Jaunzemis, maris.jaunzemis@apollo.lv