Latvijas Ornitoloģijas biedrība Starptautiskā putnu aizsardzības organizāciju savienība
 
In English    
 

--> visi

Žurnāls "Putni dabā"
 

Putnu vērošana Sedas purvā

 

Kaspars Funts

 

Sedas purvs ir plašs kūdras purvs, kurā gadu desmitiem notikusi kūdras izstrāde. Vietās, kur kūdra jau norakta, izveidojušās labas putnu vietas – uzplūdināti sekli, ūdensaugiem daļēji aizauguši dīķi un grāvju sistēmas. Putnu vērošanai vieta visinteresantākā ir pavasara un rudens migrācijas laikā, kad šajā mitrājā atpūšas un barojas daudzas zosu, pīļu, bridējputnu, plēsīgo putnu, kā arī zvirbuļveidīgo putnu sugas. Purvs ar tā daudzveidīgajiem biotopiem ir interesants arī ligzdošanas sezonas laikā.

 

Nokļūšana

Sedas purvs atrodas Latvijas ziemeļu daļā, Valkas rajonā. No Rīgas līdz Sedas purvam ir aptuveni 140 kilometru. Purva labākajām putnu vērošanas vietām – dīķiem, kas uzplūdināti izstrādātās kūdras vietās, – ļoti grūti piekļūt ar autotransportu. Praktiski vienīgā vieta, kur var piebraukt, ir šobrīd vienīgais putnu vērošanas tornis (perspektīvā plānota vēl vairāku putnu vērošanas torņu izbūve šajā mitrajā).

 

Novērojumu vietas

Ja ir vēlme doties vērot Sedas putnus no putnu vērošanas torņa, jābrauc līdz Valmierai, pēc tam pa Valmieras apvedceļu un tālāk pa Valkas šoseju. Strenčos jānogriežas pa kreisi uz Jērcēniem. Jērcēnos nedaudz aiz mājām Ozoli, kas atrodas ceļa kreisajā pusē, jānogriežas pa labi (pēc norādes "Kaņepju ozols 1,4") un jābrauc pa grants un meža ceļu līdz putnu vērošanas tornim Sedas purva ZA daļā (skatīt pievienoto karti). No torņa paveras skats uz atklātiem un daļēji aizaugušiem izstrādātās kūdras dīķiem, pa vidu krūmu joslas un tālumā mežs.

Labu gabalu pirms iebraukšanas purvā uzstādīta ceļa zīmē "Iebraukt aizliegts". Lai brauktu tālāk, nepieciešams saņemt pašvaldības bezmaksas atļauju. To var iegūt Jērcēnos z/s "Laidavas" mājās Ozoli (sarkana ķieģeļu māja ceļa kreisajā pusē nedaudz pirms pagrieziena uz Sedas torni) pie Jāņa Ences, iepriekšējā dienā ar viņu sazinoties pa tālruni 29171961, kā arī Jērcēnu pagasta padomē.

Ja ir vēlme apmeklēt citas Sedas purva daļas, kas putnu ziņā ir ne mazāk interesantas, jārēķinās, ka liels gabals būs ejams kājām, jo cituviet ar autotransportu piebraukšana nav iespējama, turklāt daudzviet pārvietošanos apgrūtinās plati grāvji. Pastāv iespēja vienoties par ekskursiju purvā, braucot ar kūdras izstrādes uzņēmuma AS "Seda" šaursliežu vilcienu. Par to individuāli jāinteresējas AS "Seda" (tālr. 64722113).

 

Torņa pieejamība

Jārēķinās, ka Sedas purvā rudenī notiek medības, tāpēc iepriekš būtu vēlams sazināties ar vietējām mežniecībām (Strenču un Valkas) un noskaidrot apstākļus, pretējā gadījumā vieta var šķist patukša, jo medību laikā putni ir mednieku iztramdīti. Pavasarī un arī rudenī, ja dīķos ir augsts ūdens līmenis, pēdējie 100–200 metri no automašīnas atstāšanas vietas līdz putnu vērošanas tornim jāmēro pa ūdeni, tāpēc nepieciešams "bruņoties" vai nu ar gumijniekiem, vai izturību, basām kājām brienot pa aukstu ūdeni. Turklāt arī automašīnu var nākties atstāt kādus 300 līdz pat 800 metrus no torņa, ja ir augsts ūdens līmenis, ceļš var būt nebraucamā stāvoklī. Sedas purvs atrodas īpaši aizsargājamajā dabas teritorijā – dabas liegumā "Sedas purvs", kas ir arī Eiropas Savienības putniem nozīmīga vieta Latvijā.

Sedas purvs no putnu vērošanas torņa. Foto: K. Funts

 

Putni

Turpmāk uzskaitīta daļa no Sedas tīrelī pavasarī un vasarā novērotajām tipiskākajām un interesantākajām putnu sugām daudzu gadu garumā (pēc www.putni.lv): cekuldūkuris, pelēkvaigu dūkuris, ragainais dūkuris, ziemeļu gulbis, meža zoss, Kanādas zoss, baltvaigu zoss, baltvēderis, pelēkā pīle, garkaklis, prīkšķe, platknābis, brūnkaklis, cekulpīle, gaigala, mazā gaura, garknābja gaura, melnkakla gārgale, jūras ērglis, klinšu ērglis, niedru lija, zivju ērglis, kukaiņu piekūns, bezdelīgu piekūns, lielais piekūns melnais stārķis, lielais baltais gārnis, jūras krauklis, lielais dumpis, dumbrcālis, mazais ormanītis, baltirbe, rubenis, dzērve, laucis, ķīvīte, lielais šņibītis, parastais šņibītis, gugatnis, mērkaziņa, lietuvainis, purva tilbīte, upes tilbīte, mazais ķīris, reņģu kaija, upes zīriņš, baltvaigu zīriņš, baltspārnu zīriņš, melnais zīriņš, meža pūce, pelēkā dzilna, melnā dzilna, ceru ķauķis, Seivi ķauķis, ezera ķauķis, niedru strazds, somzīlīte, bārdzīlīte, mazais svilpis, niedru stērste.

 

Autora adrese:

funtaputni@gmail.com

http://kasparsfunts.googlepages.com/kasparsfunts