Latvijas Ornitoloģijas biedrība Starptautiskā putnu aizsardzības organizāciju savienība
 
In English    
 

--> visi

Žurnāls "Putni dabā"
 

Putni dabā 2008/1

 

Vīksne J. Godājamie LOB biedri!

 

Gadadiena:

 • Aivaram Mednim – 70

 • Pēterim Blūmam – 70

 •  

  Jaunumi:

 • Bušs A. Attīstīsim Rīgu? Putni brīvostā un Zaķusalā

 • Auniņš A., Mārdega I. Ligzdojošo putnu uzskaites turpinās

 •  

  Strazds M. Melnais stārķis – 2008. gada putns

  Martinsone S. 2007. gada putna akcijas rezultāti

  Riherts M. Tuksneša tārtiņš Charadruis leschenaultii – negaidīts ciemiņš Latvijā

   

  No lauka piezīmēm:

 • Hofmanis H. Klinšu ērglis atgriežas Kurzemē – pierādīta ligzdošana

 • Klepers A. Urālpūce uzbrūk vistai

 •  

  Klepers A. Svētes lejtece

  Kalvāns A, Granāts J. Zivjērgļa izpēte un aizsardzība Latvijā

  Ķuze I. Aizbildņi un čempioni. BirdLife International uzsāk cīņu, lai apturētu kritiski apdraudēto putnu sugu izmiršanu

  Celmiņš A. Interesantākie putnu novērojumi 2007. gada rudenī

  Matrozis R. Nozīmīgi notikumi un jubilejas 2008. gadā

   

  Notikumi bildēs:

 • LOB pievienojas NVO un MK sadarbības memorandam

 • Ūdensstrazdu ekspedīcija

 • Ligzdu meklēšanas ekspedīcija

 • Ziemas talka Dvietes palienē

 •  

  Vilšķērste I. LOB finanšu pārskats par 2007. gadu