Latvijas Ornitoloģijas biedrība Starptautiskā putnu aizsardzības organizāciju savienība
 
In English    
 

--> visi

Žurnāls "Putni dabā"
 

Putni dabā 2007/1

 

E. Gulbe. "Putni dabā" 20 gadu gaitā

S. Martinsone. Melnā dzilna - 2007. gada putns Latvijā

I. Mārdega. Peļu vanadziņu Latvijā ir maz

Jaunumi: Oskars Keišs - bioloģijas doktors; Izdots "Putni dabā" 2. zinātniskais pielikums; Otrais Igaunijas ligzdojošo putnu atlants; Sveicam LOB goda biedri Zigrīdu Jansoni 70 gadu jubilejā

V. Vintulis. Ūpja ligzda ēkā Ķemeros

J. Lipsbergs. Par ūpja ligzdošanu ēkās un mākslīgās ligzdās kokos

M. Strazds. Piezīmes par noteikšanas kļūdām un pārdomas, kā ar tām tikt galā

A. Avotiņš, A. Klepers. Dvietes paliene

J. Ķuze. Aci pret aci ar bungojošiem dzeņiem

A. Celmiņš. Interesantākie putnu novērojumi 2006. gada rudenī un ziemā līdz 2007. gada februārim

R. Matrozis. Nozīmīgi notikumi un jubilejas 2007. gadā