Latvijas Ornitoloģijas biedrība Starptautiskā putnu aizsardzības organizāciju savienība
 
In English    
 

--> visi

Žurnāls "Putni dabā"
 

Foto: Kaspars Goba

Sveicam jubilejā!

 

Prof. Dr. biol. Jānis Vīksne

  • Darbavieta (vienīgā): Latvijas Zinātņu akadēmijas (tagad - Latvijas Universitātes) Bioloģijas institūta Ornitoloģijas laboratorija (no 1953. gada; kopš 1981. gada - tās vadītājs)
  • Galvenās pētījumu vietas: Engures un Kaņiera ezeri
  • Pētījumu virzieni: populāciju ekoloģija (galvenā modeļsuga - lielais ķīris Larus ridibundus), putnu un to dzīvesvietu aizsardzība, mitrāju biotopu apsaimniekošana, ūdensputnu medību saimniecība, migrācijas
  • Vairāk nekā 170 zinātnisku un 190 populārzinātnisku rakstu autors
  • LOB prezidents kopš tās dibināšanas 1985. gadā
  • Nacionālais delegāts Wetlands International no 1991. gada
  • Starptautiskās Ornitoloģiskās komitejas loceklis no 1994. gada
  • Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenais loceklis (ievēlēts 2005. gadā, līdz tam no 1999. gada LZA korespondētājloceklis)
  • Dzimis 1936. gada 18. septembrī un šoruden svin īpašu jubileju

Vai tiešām Rīgā dzimušajam un zoodārzā izaugušajam puišelim jau pienācis tik cienījams vecums – 70 gadu! Spriežot pēc viņa enerģijas, darba spējām, prāta asuma un aktīvās dzīves pozīcijas, tam patiešām grūti noticēt! Vienmēr jaunu ideju un ieceru pilns kā suns blusu, tikai viena nelaime – to realizēšanai bieži nepietiek laika. Lielākās sūdzības, ko kolēģiem nācies uzklausīt – par daudz birokrātisku papīru nākas sagrauzt katru mīļu dieniņu, un sirdsdarbam – putnu zinātnei – atliek tik ļoti maz... Tiem, kas Jāni iepazinuši daudzu gadu garumā gan jaukos, gan nejaukos brīžos, gan dažnedažādākajās situācijās, tai skaitā visai kritiskās un dramatiskās, ir pilnīgs pamats uzskatīt, ka uz šo cilvēku nudien var paļauties gan profesionālā ziņā, gan tīri personiskās lietās. Ja vien tas būs viņa spēkos, palīdzību saņems ikviens, kam tā vajadzīga. Nevar nepieminēt arī viņa dažkārt stipri melno humoru, bez kura gan laikam būtu grūti bez uzsprāgšanas pieciest kārtējās ikdienas nejēdzības un ķibeles.

Gribētos atgādināt, ka mūsu biedrības dibināšana tālajā 1985. gadā arī ļoti lielā mērā ir profesora Vīksnes nopelns. Viņš bija gan tas, kurš reāli iekustināja Latvijas “putnu ļaudis” apvienoties biedrībā, gan tas, kurš “izsita” un saskaņoja vajadzīgās atļaujas gan zemākās, gan visaugstākajās instancēs.

Mēs, viņa kolēģi no Ornitoloģijas laboratorijas, esam lepni un gandarīti, ka varam strādāt tāda neordināra cilvēka vadībā. Mūsuprāt, šobrīd Latvijā nav otra tik vispusīga speciālista zooloģijā - Jāņa Vīksnes erudīciju dažādās šīs zinātnes jomās (ne tikai ornitoloģijā vien) var tikai apbrīnot. Viņš vienkārši ir topā!

Novēlam viņam arī turpmāk izturību un dzīvesprieku, vairāk laika putniem un medībām, un vispār – kā viņš pats līdzīgos gadījumos mēdz teikt – lai neiet sliktāk kā līdz šim!

 

MĀRA JANAUS