Latvijas Ornitoloģijas biedrība Starptautiskā putnu aizsardzības organizāciju savienība
 
In English    
 

--> visi

Jūs esat šīs lapas pirmais apmeklētājs!
Rīgas Putnu izaicinājums 2015: Nolikums
 

Rīgas Putnu izaicinājums 2015

 

Rīgā, 2015. gada 18. martā

Orientēšanās, zināšanu un atjautības pārbaudes sacensības par putniem

 

Sacensību nolikums

Skatīt MS Word formātā

 

Sacensību mērķis

Sacensību mērķis ir veicināt jauniešu zināšanas par putniem un apkārtējo vidi, kā arī ieinteresēt jauniešus putnu izpētē un vērošanā.

“Rīgas Putnu izaicinājuma 2015” mērķauditorija ir 15-21 gadu veci jaunieši no visas Latvijas, kuriem ir interese piedalīties izglītojošās, ar vidi saistītās sacensībās, uzzināt kaut ko jaunu, parādīt savu atjautību un zināšanas.

Organizatori

Sacensības rīko Latvijas Ornitoloģijas biedrība (LOB) un LOB Rīgas vietējā grupa ar Latvijas vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstu sadarbībā ar Latvijas Dabas fondu un portālu Dabasdati.lv, Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātes studentu pašpārvaldi, Dabas aizsardzības pārvaldes CITES nodaļu, Latvijas Dabas muzeju, Rīgas Nacionālo zooloģisko dārzu, Motacilla.lv un karšu izdevniecību „Jāņa sēta”.

Vairāk informācijas atrodama interneta vietnē www.lob.lv vai sazinoties ar sacensību organizatori Daigu Brakmani daiga@lob.lv un 26454504.

 

Dalībnieki

Sacensībās var piedalīties 20 komandas, divu līdz četru cilvēku sastāvā.

Dalībnieku vecums: 15-21 gadi.

Aicināti piedalīties jaunieši no visas Latvijas!

Komandas var veidot vienas skolas vai novada jaunieši, kā arī draugu vai interesentu grupa.

 

Uzdevums

Apmeklēt kontrolpunktus dažādās vietās Rīgas pilsētā, kuros veikt dažādus uzdevumus par putniem. Kā vienīgos pārvietošanās līdzekļus sacensību laikā dalībnieki izmanto sabiedrisko transportu un kājas (automašīnas, taksometri, velosipēdi un tamlīdzīgi pārvietošanās līdzekļi nav atļauti).

Sacensībās tiks vērtēts katrā uzdevumā iegūto punktu skaits, kā arī iekļaušanās kontrollaikā.

 

Pieteikšanās sacensībām

Pieteikties var elektroniski līdz 2015. gada 16. marta plkst. 23.59, aizpildot anketu tiešsaistē http://goo.gl/forms/HbnpYRMrBw.

Sacensībām ir noteikta dalības maksa: 8 eiro apmērā no vienas komandas.

Dalības maksa jāpārskaita uz LOB kontu līdz 2015. gada 16. martam ar norādi “Rīgas Putnu izaicinājums 2015” un komandas nosaukumu.

Komandu skaits ir ierobežots: piedalīties varēs 20 komandas. No tām 17 būs tās komandas, kas pirmās aizpildīs anketu. Vēl trīs komandas tiks izvēlētas konkursa kārtībā, izvērtējot saņemtos pieteikumus. Ja komanda kādu iemeslu dēļ nevar piedalīties sacensībās, tai par to organizatoriem jāpaziņo vismaz trīs dienas pirms norises (līdz 15. martam).

 

Starts

Sacensību centrs atradīsies Rīgā, Rīgas jauniešu centrā „Kaņieris” Kaņiera ielā 15.

Reģistrācija sacensībām 18. martā no plkst. 9.00, sacensību instruktāža notiks plkst. 9.45 un visu komandu kopējais starts plkst. 10.00.

Lūgums ierasties savlaicīgi!

Ierašanās līdz sacensību sākuma vietai vajadzīgajā laikā ir dalībnieku pašu atbildība.

 

Līdzi jāņem

Sacensību laikā obligāti būs nepieciešams un dalībniekiem pašiem jānodrošina:

 • Rakstāmpiederumi katram dalībniekam;

 • Viens fotoaparāts (var būt arī telefons ar fotokameru);

 • E-talons visiem autobusiem, trolejbusiem un tramvajiem katram dalībniekam sacensību dienai (iespējams iegādāties Rīgas satiksmes biļeti 24 stundām: EUR 5,00);

 • Nepilngadīgajiem - vecāku atļauja piedalīties sacensībās;

 • Vienam dalībniekam no komandas jābūt reģistrētam portālā Dabasdati.lv un jāzina savs lietotāja vārds un parole;

 • Laika apstākļiem piemērots apģērbs un apavi.

   

  Sacensību laikā var noderēt:

 • Ūdens pudele un maizītes pusdienām sacensību dienā;

 • Rīgas sabiedriskā transporta shēma un kustības saraksts;

 • Binoklis;

 • Putnu noteicējs;

 • Paliktnis rakstīšanai katram komandas dalībniekam.

   

  Finišs

  Visām komandām finišā (Rīgā, Rīgas jauniešu centrā „Kaņieris” Kaņiera ielā 15) jānokļūst līdz plkst. 17.00.

  Par katru nokavēto minūti tiks atskaitīti uzdevumos iegūtie punkti!

  Pēc finiša būs pieejamas uzkodas un tēja.

   

  Vērtēšana un apbalvošana

  Katrā kontrolpunktā, izpildot uzdevumus, būs iespējams iegūt punktus.

  Ja komanda neiekļaujas konktrollaikā (līdz plkst. 17.00 jānonāk finišā), par katru nokavēto minūti tiks atskaitīti uzdevumos iegūtie punkti!

  Komandu var diskvalificēt, ja kāds no dalībniekiem atrodas alkohola vai narkotisko vielu ietekmē, rupji pārkāpj Ceļu satiksmes vai sabiedriskās kārtības noteikumus.

  Sacensību beigās ap plkst. 18.00 tiks apbalvotas trīs labākās komandas ar diplomiem un balvām.

   

  Cita svarīga informācija

  Dalībnieki apņemas sacensību laikā ievērot Ceļu satiksmes un sabiedriskās kārtības noteikumus.

  Dalībnieki paši ir atbildīgi par savu veselības stāvokli.

  Samaksāto dalības maksu nav iespējams atgūt, ja dalību sacensībās atsaka pēc 15. marta.

   

  Papildu informācija

  Interneta vietnē www.lob.lv, kā arī sazinoties ar Daigu Brakmani daiga@lob.lv un 26454504.

   

 •