Latvijas Ornitoloģijas biedrība Starptautiskā putnu aizsardzības organizāciju savienība
 
In English    
 

--> visi

Publikācijas
 

Šeit atrodami projekta ietvaros izdotie informatīvie materiāli par dabas aizsardzību. Visi izdotie materiāli, kas redzami ekrānversijā, pieejami arī Latvijas Dabas fonda birojā vai arī saņemami attiecīgajai teritorijai tuvākajā pašvaldībā vai Tūrisma informācijas centrā. Bukleti, brošūras un informatīvie stendi domāti plašai sabiedrībai. Dabas aizsardzības plānu kopsavilkumu tirāža ir ierobežota un tie domāti teritorijai piederošajiem.

Bukleti

Brošūras

Informatīvie stendi

Dabas aizsardzības plānu kopsavilkumi

(iekavās aiz teritorijas nosaukuma minēts LR Vides ministrijas rīkojuma numurs un datums, kad Dabas aizsardzības plāns apstiprināts. Sakārtoti apstiprināšanas secībā.)

Plakāti

  •  Akcija "Meklējam griezi"

Grāmata

Rokasgrāmata par biotopu apsaimniekošanu

Projekta gala pārskats

 28876/LIFE_Palienes_parskats.pdf (1.68 MB)