Latvijas Ornitoloģijas biedrība Starptautiskā putnu aizsardzības organizāciju savienība
 
In English    
 

--> visi

Hipo Torņu cīņas 2009
 

Torņu atrašanās vietas     

Nr.
p.k.

Vieta

Ceļa apraksts

1.

Pape

(Liepājas rajons)
 

Pape atrodas Latvijas dienvidrietumos jūras krastā tikai aptuveni 10 km no Lietuvas robežas, 55 km no Liepājas. Braucot no Rīgas jāizvēlas autoceļi A9 (līdz Liepājai) un A11 (līdz Rucavai). Pēdējais ceļa posms ir Rucava - Pape. Par ierašanos Papē var uzskatīt to brīdi, kad izbraucot no meža šķērsojat tiltu, un priekšā paveras Papes ezera dienvidaustrumu stūra pļavas un krūmāji. Ezers ļoti aizaudzis un pirmos ūdens klajumus ieraudzīsiet tikai pēc vairākiem kilometriem pašā ezera dienvidu galā. Šajā vietā ir uzbūvēts putnu tornis. Tas ir viegli pamanāms, jo atrodas netālu no ceļa labajā pusē.

Skatīt karti, jpg

Karte, pdf

2.

Kaltene

(Talsu rajons)

Kaltenes torni var atrast, braucot pa Jūrmalas – Kolkas ceļu P131. Īsi pirms Kaltenes ceļa malā redzēsiet brūnu zīmi ar norādi uz Kaltenes putnu taku. Te stāvlaukumā jāatstāj auto un tālāk jāiet gar jūras malu aptuveni vienu kilometru atpakaļ Rīgas virzienā.

Skatīt karti, jpg

Karte, pdf

3.

Ķūļciems

(Talsu rajons)

Ķūļciema tornis atrodas Talsu rajonā Engures ezera rietumu krastā iepretim Ķūļciemam. Visērtākā piebraukšana ir no Mērsraga puses gar Engures ezera ziemeļu galu, īsi pirms Kūļciema nogriežoties pa kreisi (norāde uz Engures ezeru) un aptuveni pēc viena kilometra nogriežoties vēlreiz pa kreisi mežā. Tornis atrodas ezera krastā.

Skatīt karti, jpg

Karte, pdf

4.

Engures bāze

(Tukuma rajons)

Piebraukšana pa Jūrmalas - Kolkas ceļu P131. Braucot no Jūrmalas puses, aptuveni vienu kilometru aiz Bērzciema jānogriežas pa kreisi uz Engures ornitoloģiskās pētniecības centru, kas atrodas Engures ezera krastā. Te transports jāatstāj un jādodas tālāk pa gājēju ceļu gar ezera krastu virzienā uz ziemeļiem. Putnu vērošanas tornis atrodas ezera krastā nepilnus divus kilometrus no ornitoloģiskās pētniecības centra.

Skatīt karti, jpg

Karte, pdf

5.

Dunduru pļavas

(Tukuma rajons)

Pieejams no Rīgas - Ventspils un Rīgas - Liepājas šoseju puses:

1. Braucot pa Rīgas – Ventspils šoseju, Smārdeskrogā nogriezieties virzienā uz Slampi. Pēc 5 km asā ceļa līkumā nogriežas ceļš pa kreisi – brauciet pa to. Pēc nepilna kilometra nonāksiet pie fermas, kur jānogriežas pa kreisi, braucot cauri fermas pagalmam. Nenogriežoties no šī ceļa, brauciet aptuveni 6 km līdz tornim.

2. Braucot pa Rīgas – Liepājas šoseju, krustojumā ar Jelgavas – Tukuma ceļu nogriezieties virzienā uz Tukumu. Brauciet 3,5 km līdz Lanceniekiem, kur jānogriežas pa labi uz grants seguma ceļa. Pa šo ceļu brauciet nedaudz vairāk kā 2 km līdz nonāksiet līdz meža malai. Te kreisajā virzienā atzarojas neliels meža ceļš, brauciet pa to. Pēc 0,8 km nonāksiet pie Kauguru kanāla, kur (nepārbraucot tiltam) nogriezieties pa labi un brauciet gar kanāla malu. Pēc nepilna kilometra nonāksiet Dunduru pļavās, kur jānogriežas pa kreisi pa tiltu pāri kanālam. Aptuveni 0,5 km tālāk pļavās redzēsiet putnu vērošanas torni.

Skatīt karti, jpg

Karte, pdf

6.

Kuiviži

(Limbažu rajons)

Lai atrastu Kuivižu torni, jābrauc pa Rīgas – Tallinas šoseju Ainažu virzienā. Orientieris ir autobusa pietura „Šķūņmeži” (nākamā pietura aiz Kuivižiem). Tūlīt aiz pieturas (ceļa jūras pusē) jānogriežas pa kreisi „zem ķieģeļa” uz mājām vedošā celiņā, pa kuru jāpabrauc garām vienām un jāizbrauc cauri otru māju pagalmam. Māju saimniekus vēlams informēt par savas ierašanās iemesliem. Tūlīt aiz pagalma jāpagriežas pa labi (uz Ainažu pusi) un turpat 50 m tālāk arī vēlams atstāt auto – līdz tornim paliek aptuveni 500 – 700 m, ko jānoiet kājām.

Skatīt karti, gif

Karte, pdf

7.

Zvidzes kanāls

(Madonas rajons)

Zvidzes kanāla putnu tornim visērtāk piekļūt no Degumnieku - Gaigalavas ceļa puses, kā orientieru izmantojot Aiviekstes izteku no Lubānas ezera. Zvirdzes kanāla dambis atzarojas no Degumnieku - Gaigalavas ceļa aptuveni trīs kilometrus no Aiviekstes iztekas uz Degumnieku pusi un norobežo iedambētā Lubāna ezera rietumu krastu. Nogriežoties pa dambi, pa to jābrauc aptuveni pieci kilometri. Tornis atrodas dambja malā.

Skatīt karti, jpg

Karte, pdf

8.

Lubāna D dambis

(Madonas rajons)

Lubāna dienvidu dambis apjož Lubāna ezera dienvidu galu un kā ceļš savieno Nagļus ar Barkavas - Degumnieku ceļu. Putnu vērošanas tornis atrodas dambja malā ezera krastā netālu no Vecmalmutas ietekas īdeņas kanālā. Piebraukšana no Jēkabpils - Rēzeknes šosejas puses caur Nagļiem vai no Madonas puses caur barkavu līdz Meirānu kanālam un tad gar to virzienā uz Nagļiem.

Skatīt karti, jpg

Karte, pdf